Programul pilot pentru fanete a inceput

 
Scopul programului este de a încuraja continuarea unei agriculturi de tip tradiţional în arealul circumscris de proiectul nostru şi în acelaşi timp menţinerea acesteia la un nivel extensiv.
25-08-2011

 

Fânaţele

Fânaţele sunt o bijuterie a arealului în care se desfaşoară proiectul. Asta nu doar pentru faptul că ele constituie habitatul fluturilor din genul Maculinea, dar şi pentru că aici găsim specii deosebite de plante şi animale, ocrotite atât la nivel naţional cât şi internaţional, precum stânjenelul unguresc (Iris aphylla spp. hungarica), capul şarpelui (Echium maculatum), broasca roşie de pădure (Rana dalmatina), sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), în general acest areal fiind definit printr-un grad ridicat de biodiversitate.

 

Folosinţa terenurilor

Fânaţele sunt cosite o dată sau de două ori într-un an, nu sunt fertilizate şi adesea sunt păşunate în toamnă sau primăvară. Data la care se începe cositul uneori este destul de târzie (în iulie, august şi septembrie). Acest tip de folosinţă  s-a practicat de-a lungul secolelor, dar în momentul de faţă aceste terenuri sunt în pericol de a fi abandonate şi de a se transforma, ca urmare a succesiunii naturale. Un alt pericol este ca acestea să devină păşuni pentru oi.

Aceste ameninţări au drept cauză principală faptul că datorită dificultăţii de a obţine profit în agricultură, descreşte numărul tinerilor fermieri care merg să cosească şi de asemenea un alt factor este îmbătrânirea populaţiei. În multe cazuri, fermierii mai în vârstă, din necesitate, au ales să vândă bovinele din gospodărie şi prin urmare, neavând nevoie de o cantitate atât de mare de fân, suprafeţe întinse ramân necosite.

 

Conservarea naturii inerenta

Chiar fără a face acest lucru în mod deliberat, femierii de subzistenţă, prin activităţile din fânaţe menţinute la un nivel scăzut de intensitate, au un rol important în conservarea şi protejarea naturii. Cositul extensiv, corelat cu o heterogenitate spaţio-temporală a folosinţei terenurilor duce la crearea progresivă a unei diversităţi de habitate. De aceea acest tip de folosinţă a terenurilor trebuie răsplătit, intrucat contribuie la menţinerea peisajului tradiţional şi cultural şi la păstrarea biodiversităţii la nivel local şi regional.

 

Programul pilot propus de noi

În ciuda celor menţionate mai sus, pachetele pentru agro-mediu pentru pajşti de valoare naturală ridicata (HNV) nu sunt disponibile pentru comunele care fac parte din proiect. Motivele sunt variate (în curand vom oferi mai multe detalii asupra acestui aspect). Aici intervine rolul programului nostru pilot. El recompensează cositul târziu în fânaţe. Cerinţele noastre se modelează după programul national de acordare a subvenţiilor, cu două excepţii importante:

-  se acordă numai pentru fânaţe şi nu pentru păşuni

- data cositului trebuie să fie după 25 august, datorită ciclului de viaţă al fluturilor Maculinea şi pajiştilor cu Molinia caerulea

 

Le urăm mult success fermierilor care s-au înscris în programul nostru şi le mulţumim celor care ne-au oferit şi ne oferă în continuare sprijin!


Secheliste

 

Another thing that is replica rolex watches often complained about is that it is "very difficult", a bunch of fake rolex replica watch long numbers and proper nouns often make people think about the swiss replica watches whole jump, to be honest if you are the end consumer, then these things you really Do not understand, basically as long as fake rolex uk they know what role they actually wear.